Congres voor Tandartsen en Mondhygiënisten

RAI Congrescentrum Amsterdam vrijdag 6 februari 2015

Acht lezingen over parodontologie

 • Prof.dr. Fridus van der Weijden

  De kracht en zwakte van het parodontium

 • Anna Louropoulou

  Nazorg: de sleutel tot parodontaal succes

 • Prof.dr. Bruno Loos

  Parodontitis en algemene gezondheid

 • Prof.dr. Arjan Vissink

  Niet-plaquegerelateerde afwijkingen van de gingiva

 • Mr. Bart Admiraal

  Parotherapie? Nee bedankt!

 • Guido Rhemrev

  Gingivarecessies: oorzaken en behandeling

 • Dr. Sjoerd Smeekens

  Het parodontium rond restauraties

 • Paul Sipos

  Implantaten en parodontium: zekerheid of risico?


Inleiding

Parodontologie: daar kun je niet omheen. Want geen enkel ander onderdeel van de tandheelkunde heeft zoveel raakvlakken met de restauratieve tandheelkunde en is tegelijkertijd zo nauw gerelateerd aan de algemene gezondheid van de patiënt.

Tijdens dit congres zal het belang van een tijdige diagnose en behandeling van parodontitis van alle kanten worden belicht. Vanaf de parodontale basiszorg zal de link worden gemaakt naar de relatie met systemische aandoeningen en zullen niet aan parodontitis gerelateerde parodontale aandoeningen worden besproken.

Parodontitis is een chronische ziekte, maar wat doe je met een patiënt die geen belang hecht aan een adequate behandeling of niet de gewenste hoeveelheid energie in zijn of haar zelfzorg stopt? Soms is het tandvlees lelijk teruggetrokken; kan met nieuwe micro-chirurgische technieken een voorspelbare verbetering worden bereikt? Dagelijks zitten wij met onze instrumenten en restauraties onder het tandvlees. Wat is de beste plek en de beste manier om in dit delicate gebied een restauratie op een natuurlijk element of een implantaat te plaatsen? Allemaal vragen die tijdens dit congres worden gesteld én beantwoord. Om duidelijk te maken dat aandacht voor het parodontium bij alle patiënten van groot belang is!


Sprekers

 • Guido Rhemrev

  Studeerde in 1998 af als tandarts aan de UvA. Na 3 jaar algemene praktijk in Nederland en Italië volgde hij vanaf 2001 de drie jarige Masteropleiding in de parodontologie aan ACTA. Hij is erkend door de NVvP en NVOI als parodontoloog en implantoloog. Sinds 2004 is hij werkzaam op de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam (KvPA). Daarnaast is hij werkzaam als docent binnen de vakgroep parodontologie van ACTA waar hij parodontologen in opleiding begeleidt in de implantologie. Zijn voornaamste interesse ligt in de plastische parodontale microchirurgie bij patiënten met muco-gingivale en dento-alveolaire afwijkingen ten gevolge van parodontale aandoeningen. Op dit gebied heeft hij diverse artikelen gepubliceerd.

 • Mr. Bart Admiraal

  Is tandarts sinds 1974. Het krantenbericht in dat jaar ‘Patiënt moet meer rechten krijgen’ was geen reden om de kop in het zand te steken, maar de trigger voor een rechtenstudie. Van 1976-2003 was hij Universitair medewerker Utrecht en gastdocent gezondheidsrecht aan ACTA. Gevestigd als tandarts te Hilversum, afgewisseld met ‘JURISPREVENTIE’, een dentaal juridische adviespraktijk met vele tientallen cursussen en voordrachten, praktische adviezen op het raakvlak tandarts/gezondheidsrecht en letselschade- en klachtzaken.

 • Prof.dr. Fridus van der Weijden

  Studeerde in 1984 in Utrecht als tandarts af. Zijn erkenning tot tandarts-parodontoloog NVvP volgde in 1990. In 1993 promoveerde hij op zijn proefschrift met de titel 'The use of models and indices in plaque and gingivitis trials'. In 2006 ontving hij zijn erkenning als tandarts-implantoloog door de NVOI. Sinds 1989 verdeelt hij zijn tijd tussen de Paro Praktijk Utrecht en de vakgroep Parodontologie van ACTA. Begin 2010 werd hij benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Preventie en Therapie van Parodontale Infecties’ aan ACTA. Deze leerstoel is ingesteld op instigatie van de stichting NVvP.

 • Dr. Sjoerd Smeekens

  Afgestudeerd aan Radboud Universiteit. 6,5 jaar Universiteit in Bazel (CH) specialisatie in reconstructieve tandheelkunde, 3 jaar Universiteit Freiburg (DE). Opleidingsdirecteur prothetische tandheelkunde, specialisatie in prothetische tandheelkunde en materiaalkunde, tevens promotie. Sinds 2009 praktijk in Nederland.

 • Prof.dr. Bruno Loos

  Is in 1981 afgestudeerd als tandarts. Na een periode algemene praktijk behaalde hij een MSc in de parodontologie en een PhD in de orale biologie, beide in de VS. Loos is hoogleraar parodontologie en werkt full time bij ACTA. Hij leidt daar het MSc programma parodontologie en is voorzitter van de sectie parodontologie/biochemie. Zijn onderzoek is gerelateerd aan systemische effecten van parodontitis en effecten van parodontale behandeling op algemene gezondheid. Daarnaast bestudeert hij aspecten van de vatbaarheid voor parodontitis (genetische en immunologische factoren), alsmede aspecten van peri-implantitis (microbiologie, effecten van behandeling).

 • Anna Louropoulou

  Anna Louropoulou studeerde als tandarts af in 2002 aan de ‘Dental School of Aristotle University’ te Thessaloniki, Griekenland. In 2007 behaalde zij haar Post Academisch diploma in de Parodontologie aan ACTA. Sindsdien werkt zij als parodontoloog-implantoloog in Rotterdam en Amsterdam. Naast haar klinische werkzaamheden werkt zij als onderzoeker en universitair docent bij de sectie Parodontologie aan ACTA. Haar promotieonderzoek betreft de reiniging/decontaminatie van implantaatoppervlakken.

 • Prof.dr. Arjan Vissink

  Voltooide zijn studie tandheelkunde in 1982. In 1985 promoveerde hij op een onderzoek getiteld “Xerostomia. Development, properties and application of a mucin-containing saliva substitute”. Tussen 1987 en 1992 verrichtte hij als KNAW-fellow onderzoek naar het mechanisme en de preventie van stralingsschade aan speekselklierweefsel. Van 1992 tot 1996 werd hij opgeleid tot specialist in de Mondziekten en Kaakchirurgie en in 1999 deed hij zijn artsenexamen. In 2003 werd hij benoemd tot hoogleraar Orale Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

 • Paul Sipos

  Is als erkend parodontoloog (NVvP) en implantoloog (NVOI) werkzaam in het Centrum Implantologie Parodontologie Amstelveen. Zijn studie tandheelkunde en opleiding parodontologie volgde hij bij ACTA en hij werkte een periode in het National Naval Medical Center, Maryland (USA). Hij heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van parodontologie, implantologie en uitgebreide prothetiek als parodontoloog bij de Koninklijke Marine en bij parodontologie praktijken in Enschede, Arnhem en Rotterdam. Hij was vier jaar voorzitter en congrescoördinator van de NVvP. Het saneren en reconstrueren van de gehele dentitie heeft zijn bijzondere aandacht.

Programma

 • 08:40 - 09:20

  ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE Lounge Auditorium


 • Paul Kalker
  09.25 - 09.35

  Opening van de congresdag


 • Prof.dr. Fridus van der Weijden
  09.35 - 09.50

  Welkom en inleiding van het congresprogramma


 • Prof.dr. Fridus van der Weijden
  09.50 - 10.30

  De kracht en zwakte van het parodontium

  Het milieu waarin onze tanden en kiezen zich bevinden is verre van vriendelijk: het zit er vol met bacteriën, het is er nat en warm en er komen constant voedingstoffen langs die door micro-organismen in kwalijke stoffen worden omgezet. Ondanks deze omstandigheden kan een gebit een leven lang meegaan. Waarin liggen de kracht en de verdediging verscholen om een gezond parodontium te bewaren? En wat is er voor nodig om, als het het mis is gegaan, de gezonde toestand weer terug te krijgen? Een update door Fridus van der Weijden.

  Leerdoelen:
  • U leert wat het natuurlijk verdedigingsmechanisme is van het parodontium
  • U leert wat er voor nodig is om de balans van gezond naar ziekte te laten doorslaan
  • U leert hoe de balans ten gunste van een gezonde mond hersteld kan worden
  • U leert wat de diverse behandelingsmogelijkheden zijn

 • Anna Louropoulou
  10:30 - 11:10

  Nazorg: de sleutel tot parodontaal succes

  Nadat de actieve parodontale behandeling is afgerond en er een gezonde situatie is bereikt volgt de nazorgfase. Het parodontium gezond houden is misschien wel het meest uitdagende deel van de therapie. Zelfzorg is cruciaal, maar daar waar dat niet helemaal lukt wordt de patiënt ondersteund met professionele gebitsreiniging. De behandelaar moet inschatten welke risico’s de patiënt loopt en moet op grond daarvan een individueel nazorgplan opstellen. In deze lezing zal aandacht worden besteed aan de langetermijnresultaten van goed gestructureerde nazorg.

  Leerdoelen:
  • U leert wat het belang is van een gestructureerd nazorg-programma bij natuurlijke elementen en implantaten
  • U leert hoe de frequentie van nazorg-afspraken wordt bepaald
  • U leert hoe een adequate nazorg vorm wordt gegeven
  • U leert welke interventies effectief zijn tijdens de nazorg

 • 11.10 - 11.40

  KOFFIEPAUZE Lounge Auditorium


 • Prof.dr. Bruno Loos
  11:40 - 12:20

  Parodontitis en algemene gezondheid

  Steeds beter begrijpen we hoe de ziekte parodontitis ontstaat en dat een beperkt deel van de bevolking hiervan ernstig last heeft. Bij deze patiëntengroep kan het hebben van onbehandelde parodontitis systemische gevolgen hebben. De relaties tussen parodontitis en coronair lijden en beroertes, longontstekingen, vroeggeboorte, reuma, diabetes, kanker en overlijden worden steeds vaker geponeerd. Verschillende studies geven aan dat de behandeling van parodontitis resulteert in significante verbeteringen van klinische en biochemische parameters bij patiënten met diabetes en atherosclerose. Algemene en klinische implicaties voor deze bevindingen zullen worden besproken. De tandarts en mondhygiënist spelen een belangrijke rol om niet alleen de mondgezondheid, maar ook de algemene gezondheid op peil te houden.

  Leerdoelen:
  • U bent op de hoogte dat parodontitis een complexe aandoening is
  • U bent op de hoogte hoe parodontitis geassocieerd zou kunnen zijn met systemische effecten en ziekten, met name verschillende vormen van hart- en vaatziekten
  • U weet hoe insulineresistentie kan bijdragen aan een verhoogd risico op parodontitis en vice versa en u weet hoe parodontitis kan bijdragen aan een verhoogde insulineresistentie
  • U begrijpt de noodzaak van interdisciplinaire samenwerking bij de behandeling van diabetespatiënten met parodontitis

 • Prof.dr. Arjan Vissink
  12:20 - 13:00

  Niet-plaquegerelateerde afwijkingen van de gingiva

  Gingivitis en parodontitis zijn aandoeningen waarmee de tandarts en de mondhygiënist dagelijks worden geconfronteerd. Soms valt een afwijking van de aangehechte of vrije gingiva op die hij of zij niet direct kan relateren aan een ontsteking van de gingiva of aan parodontaal verval. De oorzaak van deze aandoening kan o.a. in een lokaal proces zijn gelegen, een syndromale genese hebben, het gevolg zijn van medicatiegebruik of de uiting zijn van een systemische aandoening. In deze voordracht zullen een aantal niet aan het parodontium gerelateerde aandoeningen van de gingiva worden getoond en de zullen de mogelijkheden om deze aandoeningen te voorkomen en/of te behandelen worden besproken.

  Leerdoelen:
  • Het herkennen van niet aan het parodontium gerelateerde afwijkingen van de gingiva
  • Het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden om niet aan het parodontium gerelateerde afwijkingen van de gingiva te voorkomen
  • Het verkrijgen van inzicht in de behandelingsmogelijkheden van niet aan het parodontium gerelateerde afwijkingen van de gingiva

 • 13:00 - 14:00

  LUNCH Lounge Auditorium


 • Mr. Bart Admiraal
  14:00 - 14:40

  Parotherapie? Nee bedankt!

  Het lijkt een duivels dilemma: enerzijds stelt het paroprotocol ‘niet beginnen aan ongeïnteresseerde patiënten’, anderzijds levert de zoekterm ‘parodontitis’ in de tuchtrechtelijke jurisprudentie veel hits op als:

  • Het gebit van klaagster is slecht en niet-professioneel behandeld en verwaarloosd, waardoor ernstige parodontitis en ernstige, onherstelbare schade aan het gebit is ontstaan met emotionele en financiële schade tot gevolg
  • Behandelaar heeft onduidelijke, onjuiste en onvolledige informatie verstrekt over de staat van klaagsters gebit
  • Behandelaar heeft niet of niet-tijdig doorverwezen

  Weigeraars de deur wijzen en de behandelingsovereenkomst beëindigen kent voor de tandarts vele juridische risico’s. Hoogste tijd voor een non-compliance protocol? Wat te doen met weigeraars van parotherapie?

  Leerdoelen:
  • U wordt bewust dat therapieweigeraars makkers zijn en geen stakkers
  • U leert dat plaquescores als beloningsinstrument gebruikt kunnen worden
  • U leert dat verbaal Informed Consent te vluchtig is
  • U leert dat passie het beste paropreventicum is, en zelfmotivatie essentieel

 • Guido Rhemrev
  14:40 - 15:20

  Gingivarecessies: oorzaken en behandeling

  Gingivarecessies worden steeds vaker waargenomen en vastgelegd. In het verleden werden deze ontsierende recessies vaak als poetstrauma weggewimpeld en op de koop toegenomen. Maar behandeling en correctie zijn wel degelijk mogelijk. De introductie van de microchirurgie in de parodontologie heeft geleid tot baanbrekende en vernieuwende inzichten over de chirurgische benadering en behandeling. In deze presentatie zal uitgebreid ingegaan worden op de oorzaken en behandelmogelijkheden van gingivarecessies.

  Leerdoelen:
  • U kunt de oorzaak van een gingivarecessie herkennen
  • U kunt de verschillende behandelmogelijkheden met uw patiënt bespreken
  • U kunt tenminste twee chirurgische technieken benoemen

 • 15:20 - 15:50

  THEEPAUZE Lounge Auditorium


 • Dr. Sjoerd Smeekens
  15:50 - 16:30

  Het parodontium rond restauraties

  Na restauratieve behandeling met kronen en bruggen zien we tot onze spijt soms ongunstige reacties van het tandvlees. Het is een uitdaging om te achterhalen waar nu precies de oorzaak ligt. Biologische, bacteriologische, functionele en materiaal technische aspecten spelen hierbij een rol. Deze voordracht zal ingaan op het voorkomen en zinvol behandelen van deze complicaties.

  Leerdoelen:
  • U leert hoe u de schadelijke invloed van uw restauratieranden op het parodontium kunt minimaliseren
  • U leert hoe schadelijke functionele invloeden op het parodontium ontstaan en hoe deze te voorkomen en te elimineren zijn
  • U leert hoe door het maken van de juiste restauraties vorm- en positieveranderingen van het parodontium te voorkomen zijn

 • Paul Sipos
  16:30 - 17:10

  Implantaten en parodontium: zekerheid of risico?

  Het parodontium rond natuurlijke elementen is wezenlijk anders dan het parodontium rond implantaten. Kennis van deze verschillen maakt dat we problemen op het vlak van functie en esthetiek bijtijds kunnen herkennen, voorkomen en zo nodig behandelen. Vaak zal voor het plaatsen van een implantaat enige preprothetische parodontale chirurgie nodig zijn. In zijn lezing zal Paul Sipos met een geoefend parodontaal oog naar implantaten kijken. Met als doel deze goed en mooi in gezond weefsel te plaatsen.

  Leerdoelen:
  • U leert verfijnd om te gaan met zachte weefsels
  • U leert het verschil in kwaliteit van diverse bindweefseltransplantaten herkennen
  • U kent het effect van fluorescentie op het weefsel rondom implantaten

 • Paul Kalker
  17:10 - 17:15

  Afsluiting van de congresdag


 • 17:15- 18:00

  BORREL Lounge Auditorium


Informatie

Datum en locatie

Vrijdag 6 februari 2015, Auditorium, RAI Congrescentrum, Amsterdam. De RAI is uitstekend bereikbaar per auto en met het openbaar vervoer. Kijk voor de locatie van de RAI op www.rai.nl bij Route & Contact.

Doelgroep en niveau

Tandartsen en Mondhygiënisten. Het niveau van het congres is afgestemd op deelnemers die als tandarts algemeen practicus/mondhygiënist zeer regelmatig patiënten behandelen

Tarief

De congresfee bedraagt:

 • Tandartsen: € 395,-
 • Mondhygiënisten: € 325,-

(inclusief koffie, thee, lunch en borrel en deelnamecertificaat).

Accreditatie

De congressen van Bureau Kalker zijn door de Toetsingscommissie van de Stichting QuAT geaccrediteerd met het Q-Keurmerk. Deelname aan het congres PARO2105 levert u 5 KRT/KRM punten op. Deelnemers aan het congres ontvangen aan het einde van de dag een persoonlijk deelnamecertificaat met daarop de accreditatie en het aantal KRT/KRM punten vermeld. Uw deelname wordt doorgegeven aan het Kwaliteitsregister Tandartsen KRT, het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten KRM en aan het Mondzorgregister. Ook geven wij uw deelname door aan PE-Online.Inschrijven en annuleringsvoorwaarden

U kunt zich inschrijven via www.paro2015.nl of door het insturen van de inschrijfkaart in de brochure. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging. De factuur voor uw congresdeelname wordt u niet eerder dan 15 oktober 2014 toegestuurd.

Bij annulering van uw inschrijving vóór onderstaande data worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

 • voor 6 november 2014: géén annuleringskosten
 • voor 6 december 2014: 25% annuleringskosten
 • voor 6 januari 2015: 50% annuleringskosten
 • voor 6 februari 2015: 90% annuleringskosten
BureauKalker

PARO2015 is een initiatief van Bureau Kalker in nauwe samenwerking met de sprekers.
Bureau Kalker is een onafhankelijk congresorganisatiebureau, gespecialiseerd in de organisatie van klinische tandheelkundige congressen.

Informatie

U kunt voor aanvullende informatie contact opnemen met:

Paul Kalker
info@bureaukalker.nl
T. 020 - 615 99 36
M. 06 - 242 74 888
F. 020 - 337 99 83


Ja, ik schrijf mij in voor het Congres PARO2015 op vrijdag 6 februari 2015

inschrijven